Home
Team
de mondhygiënist
mondhygiënist
wat
wanneer
waar
Bereikbaarheid
Contact
Privacyverklaring
toestemming
Afspraken
tarieven 2022

 

Wat is een mondhygiënist?


Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige HBO-opleiding. Vanaf studiejaar 2002-2003 is het een 4-jarige opleiding en hebben de afgestudeerden de titel Bachelor of Health. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.