Home
Team
de mondhygiënist
Bereikbaarheid
Contact
tarieven 2021
Privacyverklaring
toestemming
Afspraken

  

 

 Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg per 1 januari 2021 t.b.v. mondhygiënist

  • Consultatie en Diagnostiek (C)Prijs
  • C11 Periodieke controle€ 22,91
  • C13 Probleemgericht consult€ 22,91
  • C22 Aanvullende medische anamnese€ 22,91
  • C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken behandelplan€ 108,53
  • C80 Mondzorg aan huis (exclusief vervoer)€ 18,09 **
  • C91 Pocketregistratie€ 36,18
  • C92 Parodontiumregistratie€ 72,35

(Wanneer er wordt besloten om welke reden dan ook, dat er verder wordt gegaan met het Parodontale Preventieve traject i.p.v. het Parodontale traject dan kunnen de codes C91 en C92 worden gehanteerd. Hierna is het mogelijk om de M-codes te declareren. Men volgt dan het Preventieve Traject. Ook wanneer men wel het Parodontale traject volgt en besluit om er niet verder mee te gaan kunnen de C91 en C92 gehanteerd worden.)

  • Preventieve Mondzorg (M)Prijs
  • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 13,52
  • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 13,52
  • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 13,52
  • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
  • M40 Flouridebehandeling per kaak, incl. polijsten€ 15,07
  • Verdoving (A)Prijs
  • A15 Oppervlakte verdoving€ 7,84
  • A10 geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire anesthesie€ 15,07
  • Vullingen (V)Prijs
  • V30 Fissuurlak eerste element (sealen)€ 27,13
  • V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15,07
  • V40 Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03
  • Tandvleesbehandelingen (T) (=paradontologie)Prijs
  • T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
  • T021 Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
  • T022 Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
  • T032 evaluatie initiële behandeling/herbeoordeling met Parodontiumstatus€ 108,53
  • T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66,32
  • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
  • T042 Consult parodontale nazorg€ 91,64
  • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
  • T044 Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
  • T161 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbeh.€ 42,20
  • T163 Toepassing lokaal medicament€ 65,12
  • T165 Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29

 

 

 

 

Tussen haakjes als uitleg eronder ( Uit het Paro-traject: Als blijkt dat er geen pockets meer aanwezig zijn in de mond, dan worden er geen T-codes meer gehanteerd. Uw tandsteen verwijderen en de voorlichting kunnen weer onder de M-codes worden gedeclareerd. Dit is een 5-minuten tarief (zie m-codes).


 

  • UURTARIEF WLZ PATIËNTEN (U):Prijs
  • U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 15,84
  • Beoordelen röntgenfoto’s (X)Prijs
  • X11 Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
  • X23 Beoordelen kaaksoverzichtsfoto€ 26,53

* Laboratorium- en/ of materiaalkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
** Exclusief vervoer. Geldt als toeslag i.c.m. een andere prestatie.

De hierboven genoemde bedragen zijn maximumtarieven. We hebben de plicht de juiste code te gebruiken voor declaratie. Soms wordt het bedrag verlaagd als het niet in evenwicht is met de bestede tijd. Het is belangrijk om te weten dat uw eigen inzet en zelfzorg in veel gevallen zorgt voor minder kosten. Het uitstellen van zorg is niet altijd te voorkomen, maar het is echter een illusie dat hiermee op kosten kan worden bespaard. De kosten zullen hiermee vaan hoger uitkomen, omdat er meer werk/tijd/energie/inzet mee gemoeid gaat.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2021.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa 
www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl