Home
Team
de mondhygiënist
Bereikbaarheid
Contact
Privacyverklaring
toestemming
Afspraken
tarieven 2022

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-22610-02 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2022. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

I Consultatie en diagnostiek (C)

C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing                                        € 46,91

C002 Periodieke controle                                                                                € 23,45

C003 Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 23,45

C010 Schriftelijke medische anamnese                                                           € 23,45

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan       € 111,10

C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan                                                     € 30,86

C014 Pocketregistratie                                                                                    € 37,03

C015 Parodontiumregistratie                                                                           € 74,07

 

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)                       € 13,84

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)                           € 13,84

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten)                                                             € 13,84

M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit                  € 27,78

M32 * / ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek                                          € 18,52

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer                                                                    € 6,17

M40 Fluoridebehandeling, per kaak                                                              € 15,43 

M61 * Mondbeschermer                                                                               € 27,78

M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element                                    € 52,70

M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element                               € 29,63

* Exclusief techniek/materiaalkosten

 

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving                                                                          € 8,02

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving                                                    € 15,43

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus                               € 179,00

T021 Grondig reinigen wortel per element, complex                                           € 33,33

T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard                                        € 24,69

T032 Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus € 111,10

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling                           € 67,90

T042 consult parodontale nazorg                                                                        € 93,82

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                      € 124,68

T044 Complex consult parodontale nazorg                                                        € 166,04

 

Diversen

T161* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling        € 43,21

T162 Behandeling tandvleesabces                                                                     € 83,33

T163* Toepassing lokaal medicament                                                                € 66,66

T164* (Draad)Spalk                                                                                           € 24,69

T165 Uitgebreide voedingsanalyse                                                                    € 61,72

 

XIV Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten                                                                                   € 14,06

U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de 4 Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder                                           € 16,22

U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten € 16,22