Home
Team
de mondhygiënist
Bereikbaarheid
Contact
Privacyverklaring
toestemming
Afspraken
tarieven 2023

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-22610-02 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

I Consultatie en diagnostiek (C)

C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing                                        € 50,54

C002 Periodieke controle                                                                                € 25,27

C003 Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 25,27

C010 Schriftelijke medische anamnese                                                           € 25,27

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan       € 119,69

C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan                                                     € 33,25

C014 Pocketregistratie                                                                                    € 39,90

C015 Parodontiumregistratie                                                                           € 79,79

 

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)                       € 14,91

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)                          € 14,91 

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten)                                                             € 14,91

M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit                  € 29,92

M32 * / ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek                                          € 19,95

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer                                                                    € 6,65

M40 Fluoridebehandeling, per kaak                                                              € 16,62

M61 * Mondbeschermer                                                                               € 29,92

M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element                                    € 57,85

M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element                               € 31,92

* Exclusief techniek/materiaalkosten

 

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving                                                                         € 8,64

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving                                                  € 16,62  

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus                              € 192,83

T021 Grondig reinigen wortel per element, complex                                           € 35,91

T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard                                       € 26,60

T032 Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus € 119,69

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling                           € 73,14

T042 consult parodontale nazorg                                                                       € 101,07

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                      € 134,32

T044 Complex consult parodontale nazorg                                                     € 178,87

 

Diversen

T161* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling        € 46,55

T163* Toepassing lokaal medicament                                                               € 71,81

T164* (Draad)Spalk                                                                                           € 26,60

T165 Uitgebreide voedingsanalyse                                                                 € 66,49

 

XIV Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten                                                                                   € 15,14

U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de 4 Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder                                           € 17,47

U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten € 17,47